Xactimate نرم افزار آموزش – نحوه استفاده از ابزار راه پله

هنگام استفاده از Xactimate برای ایجاد یک راه پله است که واقعا فقط یک گزینه وجود دارد - ابزار مورد پله. این ابزار به نظر می رسد مانند یک ابزار آسان برای استفاده تا زمانی که شما واقعا به همه چیز. سپس شما متوجه است که ابزار کوچک ...