والاس R MacAskill به دست – رنگی عکاسی

والاس رابینسون MacAskill به (1887-1956) یکی از عکاسان دریایی معروف ترین نوا اسکوشیا بود. (ما را دیده اند تاریخ تولد متضاد اعم از 1887-1890). بهترین برای دورنمای دریا نوا اسکوشیا و قایقرانی صحنه کشتی شناخته شده است، آثار او در حال تبدیل شدن افزایش هر دو در کانادا ...