مزایای استفاده از موبایل تبلیغات بنر

همانطور که تعدادی از کاربران تلفن های هوشمند را افزایش می دهد، بنابراین، بیش از حد، تعداد فرصت تبلیغات و اثر بخشی تبلیغات بنر های تلفن همراه. در حال حاضر 91،400،000 تلفن های هوشمند مورد استفاده در ایالات متحده به تنهایی و 90 درصد از کاربران تلفن های ...