فروش اصلاح چوب

شریک کسب و کار من و من تصمیم به سرمایه گذاری در یک پروژه است که جریان نقدی، سود دهی، و در نهایت یک دارایی در پایان ارائه می کنند. ما تصمیم به خرید یک 115 سال انبار بوربن قدیمی مجلس، جداسازی قطعات آن، و به فروش مواد ...