شناسایی کوسه در مالدیو

بیش از 20 گونه از زندگی کوسه در آب های اقیانوس آرام در اطراف مالدیو، که تنها دو حال حاضر هر گونه خطر به غواصان وسیله تنفس در وجود دارد. دیگران، و حتی متجاوزان ممکن است، در واقع برخی از بزرگترین جاذبه های مالدیو غواصی. در واقع، هر ...