راک هادسون و او چند وجهی دستخط

درباره ستاد از راک هادسون دشوار است را پیدا کند. سنگ حرفه ای طولانی و درخشان در فیلم و تلویزیون، امضای قرارداد بسیاری از، نامه ها، و عکس. او یکی از بازیگران محبوب در هالیوود بود و امضای او در تقاضا ثابت بود. نام اصلی هادسون ...