درک خطر کامپیوتر، هکرها، و سایبر تروریسم

در محیط امروز، میلیونها نفر از مردم بر روی کامپیوتر تکیه به انجام کسب و کار، مشق شب، و به اعزام این اطلاعات به دیگران است. از این رو بسیار مهم برای حفظ اطلاعات است که ما در رایانه های ما داشته باشد. اگر شما به استفاده از ...