خارج از منزل راه بروید برای ارشد پرتره در هاوایی است

جزایر هاوایی که برخی از مناظر زیبا در جهان است. اوآهو تنهایی سواحل شگفت انگیز، نوسان دار درختان نخل، جنگلهای انبوه سرسبز، آبشار آبشار و کوه های بلند Ko'olau. جزیره بزرگ هاوایی دارای یک آتشفشان فعال، یک کوه پوشیده از برف با رصدخانه در سطح جهانی و گاو ...