جیمی نلسون، با استعداد عکاس

من قادر به گرفتن مصاحبه با جیمی نلسون عکاس در مجلات محبوب روی، Linie لوکس د، پلازا، و نکات برجسته منتشر شده بود. کارهای او همچنین در گالری های هنری در سراسر جهان نشان داده شده است. من کاملا در عشق با او تصاویر اولین بار ...