تشخیص کارت گرافیک برنامه نویسی با استفاده از ویژوال بیسیک

تشخیص گرافیک نام کارت آیا ممکن است برای تشخیص نام کارت گرافیک از کد دات نت؟ بله آن با استفاده از WMI امکان پذیر است. اما شما نیاز به مرجع System.Management و واردات آن. ویندوز مدیریت ابزار دقیق ...