تجزیه و تحلیل رگیابی

رگیابی اقتباس از رمان ایروین ولش و ساخته شده توسط تیم قبر کم از نویسنده جان پرچین، سازنده اندرو مک دونالد، و مدیر دنی بویل، به ما شخصیت ها و لحظات که فراموش نشدنی هستند. ایوان مک گرگور بازی می کند رنتون، یک معتاد به هروئین در و ...