تاریخچه توییتر

توییتر بر روی صحنه بازاریابی اینترنتی در سال 2007 در درجه اول بود. با چرخش منحصر به فرد پیش از این هرگز دیده می شود خود را در تبلیغات و نگه داشتن در تماس با دوستان، آن را تبدیل به یک ابزار محبوب برای استفاده. بسیاری از افرادی ...