تأثیرات بنکسی – که الهام گرفته از بنکسی

بنکسی یک شبه نام برای یک هنرمند گرافیتی انگلیسی شناخته شده است. اعتقاد بر این است که او به حدود سال 1974 در یاته جنوبی گلاسترشر متولد شود. او ابتدا در نقاشی های دیواری در طول بزرگ بریستول رونق آئروسل در اواخر 1980s درگیر شد. سبک آثار هنری ...