اسلاید، فیلم اسکن نکته: کدام طرف هنوز شما را اسکن می توان مطمئن تصاویر دیجیتال خود را هستند که به عقب

اگر شما نمی دانید که چگونه به درستی بارگذاری اسلاید یا نگاتیو خود را به اسکنر خود را، شما نمی رفتن به اتلاف وقت . در اینجا سه ​​نکته ساده را به سرعت تعیین چه سمت است چه: 1. اسلاید و نگاتیو دو طرف ...