از VBScript – کار با رجیستری ویندوز

اسکریپت زیر نشان می دهد نوشتن، خواندن و حذف برای هر نوع از ارزش در رجیستری ویندوز ارزش رجیستری نوع هستند:. رشته (REG_SZ): یک رشته با طول ثابت متن [19،459،006] دودویی (REG_BINARY): داده های باینری خام. سخت افزار اطلاعات جزء به عنوان داده های باینری ...